piątek, 6 listopada 2015

Ogrody zimowe - fundament ważna rzecz.

Planując budowę ogrodu zimowego / szczególnie tego o większej powierzchni / należy pomyśleć o solidnych fundamentach pod jego konstrukcję. Obciążenie z konstrukcji zimowego ogrodu nie są może bardzo duże ale ogród zimowy w przeważającej części jest zbudowany ze szkła, materiału stosunkowo kruchego, i każda niestabilność zamocowania może za sobą pociągać pękanie szyb. W przypadku budowy ogrodu zimowego na istniejącej płycie tarasowej musimy mieć absolutną pewność, że wykonany wcześnie taras jest w stanie przenieść dodatkowe obciążenia z ogrodu zimowego. 
Jednym z rozwiązań w przypadku tarasu o wątpliwej wytrzymałości jest budowa ogrodu zimowego na stabilnej dobrze zaimpregnowanej drewnianej belce podwalinowej. Drewniana belka pozwoli na rozłożenie skoncentrowanego obciążenia ze słupów na większą powierzchnię. Podane na rysunku wymiary należy traktować jako minimalne. Mocowanie podwaliny należy wykonać za pomocą prętów gwintowanych o odpowiedniej średnicy /16 mm/ wklejanych zaprawą chemiczną w płytę tarasową. Wysokość belki podwalinowej można wykorzystać jako miejsce pod wykonanie ogrzewania podłogowego.

podwalina do ściany ogrodu zimowego,
Podwalina mocowana do tarasu
Jeżeli nie chcemy posadawiać ogrodu zimowego na podwalinie i jednocześnie mamy jakiekolwiek wątpliwości co do stanu istniejącego tarasu - zauważymy pękające lub zapadające się płytki na tarasie - lepiej będzie taki taras rozebrać i wykonać właściwy fundament. Ewentualne oszczędności związane z nie wykonywaniem fundamentu będą znacznie mniejsze od strat powstałych przy nierównomiernym osiadaniu ogrodu zimowego.

Fundament ogrodu zimowego możemy wykonać na trzy sposoby:

- jako zbrojoną prętami betonową płytę o grubości około 15-20 cm z dodatkową ścianką szerokości 15-20 cm. Na tej ściance stanie konstrukcja ogrodu zimowego. Wysokość ścianki należy tak dobrać żeby zmieściło się tam ogrzewanie podłogowe wraz z warstwami: izolacji cieplnej, wylewkami i właściwą posadzką. Zwykle 20-25 cm powinno wystarczyć.

ogrody zimowe płyta fundamentowa,
 Płyta fundamentowa
Poniżej przykład wykonanej płyty fundamentowej. 

płyta fundamentowa ogrodu zimowego,
Płyta fundamentowa pod ogród zimowy - przykład realizacji


- jako ciągłą ławę fundamentową pod ściany ogrodu zimowego

fundament ogrodu zimowego, ogrody zimowe fundamenty,
Ława fundamentowa

- jako punktowe stopy pod słupy konstrukcyjne. 

ogrody zimowe fundament stopowy,
Fundamenty stopowe
Stopy fundamentowe mogą służyć również do mocowania belek podwalinowych.
Wysokość fundamentów powinna być tak dobrana żeby fundament wystawał 20-30 cm ponad grunt. Pozwoli to na zabezpieczenie konstrukcji ogrodu przed wpływem wody.

Wydaje się, że spośród tych trzech sposobów fundamenty stopowy są rozwiązaniem najdroższym tym bardziej, że i tak musimy wykonać jeszcze płytę betonową zbrojoną przeciwskurczowo / zbrojenie zabezpieczające przed pękaniem betonu w wyniku skurczu / pod posadzkę ogrodu zimowego. Z kolei płyta fundamentowa jest rozwiązaniem najtańszym i jak najbardziej polecanym.

Wykonując każdy z w/w fundamentów należy zwrócić uwagę na grunt na którym ma stanąć fundament. W żadnym wypadku nie może to być grunt tzw. nasypowy to znaczy powstały przez zasypanie fundamentów budynku przy którym budujemy nasz ogród zimowy. W przypadku stwierdzenia takowego, należy go wybrać a miejsce po nim uzupełnić tzw. chudym betonem.

Inna ważną kwestią jest nie wiązanie fundamentu ogrodu zimowego z fundamentem budynku - oba fundamenty powinny być zdylatowane np. 2 cm płytą styropianową.  

Musimy pamiętać żeby fundament był odpowiednio większy od wymiarów planowanego ogrodu zimowego - do wymiarów ogrodu zimowego należałoby dodać z każdej strony po około 10 cm. Czyli długość fundamentu powinna być dłuższa o 20 cm od długości ogrodu zimowego natomiast szerokość o 10 cm od szerokości ogrodu.   

poniedziałek, 2 listopada 2015

Izolacyjność cieplna drzwi tarasowych HS - przykłady obliczeń.

Izolacyjność cieplną / a w zasadzie współczynnik przenikania ciepła / dla drzwi tarasowych w systemie hs / podnoszono-przesuwne / oblicza się według tego samego wzoru z jakiego korzystamy przy obliczaniu Uw okien. Różnica jest tylko taka, że w porównaniu z oknem drzwi tarasowe hs mają bardziej skomplikowaną budowę i to musi być uwzględnione w obliczeniach. W najprostszym / i najczęściej wybieranym przez inwestorów / schemacie A występuje 7 przekrojów różniących się nie tylko szerokościami ale i współczynnikiem przenikania ciepła Uf - zobacz rysunek i tabelę poniżej. Ponadto w obliczeniach należy uwzględnić:
- technologię wykonania / 68 mm, 78 mm lub 88 mm /
- rodzaj progu / thermostep lub drewniano aluminiowy /
- gatunek drewna / miękkie o ciężarze do 550 kg/m3 lu twarde - 750 kg/m3 /
- rodzaj uszczelnienia międzyskrzydłowego / drewno lub aluminium / 
- odległość między skrzydłami / 10 lub 28 mm /
- no i oczywiście rodzaj szklenia
Do tego w tego typu konstrukcjach nie występuje coś takiego jak "okno referencyjne" więc trudno porównywać parametry różnych systemów materiałowych za każdym razem trzeba wykonać obliczenia Uw dla konkretnego wymiaru i budowy. 
drzwi tarasowe hs, izolacyjność cieplna drzwi tarasowych hs,
Drzwi tarasowe HS, schemat A. Na rysunku pokazano szerokości poszczególnych elementów.tabela Uf dla drzwi tarasowych HS,
Współczynniki Uf dla różnych elementów drzwi HS dla technologii 68 i 88 mm.


  Wzór do obliczania Uw:
wzór na obliczanie Uw dla drzwi tarasowych, drzwi tarasowe HS,

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła Uw dla drzwi tarasowych hs  o szerokości 450 cm i wysokości 250 cm, wykonanych w technologii 68 mm, szklonych zestawem szybowym jednokomorowym 6/16/6, szyna progowa - thermostep, uszczelnienie międzyskrzydłowe - listwy drewniane, odległość między skrzydłami -28 mm.
obliczenie Uw dla drzwi tarasowych,
Obliczenie współczynnika przenikania ciepła Uw dla drzwi tarasowych hs  o szerokości 450 cm i wysokości 250 cm, wykonanych w technologii 88 mm, szklonych zestawem szybowym dwukomorowym 6/16/6/16/6, szyna progowa - thermostep, uszczelnienie międzyskrzydłowe - listwy drewniane, odległość między skrzydłami -28 mm.
obliczenie Uw dla drzwi tarasowych HS,

Przepraszam za te ciągi liczbowe ale bez tego trudno wyliczyć Uw. Na pocieszenie dodam, że dla innych schematów drzwi HS te obliczenia są jeszcze bardziej skomplikowane.