niedziela, 13 września 2015

Duże otwory okienne - możliwości zabudowy

Możliwości jakie stwarza nowoczesna technologia drewnianej stolarki budowlanej pozwala inaczej spojrzeć na duże / a nawet bardzo duże / otwory okienne z którymi kiedyś byłby kłopot. A trzeba przyznać, że przy takich widokach jak na załączonych zdjęciach, byłaby to wielka strata. Pierwszym problemem byłyby potencjalne straty ciepła przez duże powierzchnie szklone. Oczywiście przenikalność cieplna przez szyby była i zawsze będzie większa od przenikalności dobrze ocieplonej ściany ale zastosowanie szklenia wielokomorowego te różnice znacznie niweluje. Kiedyś ta różnica dla szyby jednokomorowej była prawie 8 krotna. Obecnie przy zastosowaniu szklenia dwukomorowego jest tylko 4 krotna a trzykomorowego 3 krotna. Nie musimy się już obawiać olbrzymich rachunków za ogrzewanie i możemy sobie pozwolić na widoki za oknami.

Zabudowa otworu witrynami stałymi.  

Przykładowy otwór okienny ma 550 cm szerokości i 260 cm wysokości. Najprostszym sposobem jego zabudowy są witryny / tzw. fixy /. Jest to jednocześnie najtańszy wariant wykonania. Dla zminimalizowania strat ciepła zastosowano szklenie dwukomorowe o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,5. Ze względu na wymiary szyb / szerokość ponad 170 cm, wysokość ponad 235 cm / zaszła tu potrzeba użycia szyb o grubości 6 mm więc grubość pakietu wynosiła 50 mm. Dla osadzenia tak grubych szyb użyto ramiaków drewnianych wykonanych w technologii 88 mm. Tak grube ramiaki nie tylko pozwalają na montaż szyby dwukomorowej ale także mają mniejszy współczynnik przenikania ciepła co też jest ważne. Innym powodem zastosowania technologii 88 mm jest ich większa sztywność co przy tych gabarytach jest niebagatelne.    

zabudowa witrynami, duże otwory okienne,
Otwór okienny zabudowany witrynami

Zabudowa otworu z drzwiami przesuwnymi jednoskrzydłowymi

Oczywiście, pokazany otwór okienny można zabudować tak żeby częściowo był otwierany. Na rysunku poniżej animacja zabudowy otworu z drzwiami tarasowymi uchylno - przesuwnymi / tzw. PSK / jedno skrzydłowymi. Otrzymujemy drzwi o szerokości prawie 180 cm. Po bokach części stałe / tzw. fixy /. Część otwierana stanowi prawie 1/3 szerokości otworu. Ze względu na gabaryty skrzydła i rodzaj szklenia / w tym wypadku szklenie trzyszybowe z szybami o grubości 6 mm / trzeba zastosować okucia PSK automatyczne - ruch skrzydła wymuszony obrotem klamki.

drzwi tarasowe przesuwne PSK, okna tarasowe uchylno-przesuwne,
Otwór okienny zabudowany drzwiami tarasowymi PSK

Zabudowa otworu z drzwiami przesuwnymi dwuskrzydłowymi.

Przedstawiony powyżej wariant zabudowy nie wyczerpuje oczywiście możliwości jakie stwarza nowoczesna stolarka drewniana. Dla amatorów jeszcze większego otwarcia możemy zaproponować drzwi tarasowe przesuwne w systemie HS / podnoszono - przesuwne / z dwoma skrzydłami przesuwnymi. Jest zabudowa tzw. dwutorowa gdzie dwa skrzydła przesuwają się kolejno na część stałą. W ten sposób możemy uzyskać otwarcie 2/3 otworu. Oczywiście drzwi tarasowe podnoszono - przesuwne możemy otwierać zupełnie dowolnie: możemy przesunąć np. tylko jedno skrzydło i zablokować je w tej pozycji. Możliwości wykonawcze systemu HS są oczywiście znacznie większe od przedstawionego otworu - przykładowo dla drzwi trzyskrzydłowych maksymalna szerokość otworu może wynosić prawie 9 m.   
drzwi tarasowe przesuwne trzyskrzydłowe HS, okna tarasowe HST,
Otwór okienny zabudowany drzwiami tarasowymi HS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz